ช้างป่าเขาใหญ่ฉลาด แอบแฝงตัวลงน้ำ แอบลอยตัวมุดเพื่อเข้าไปกินผลไม้ ในสวนชาวบ้าน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562  เจ้าหน้าที่ตรวจพบช้างป่า แต่อยากเป็นช้างน้ำ โดยล่าสุด ช้างป่าเขาใหญ่ใช้กลยุทธ์ใหม่ลอยตัวมาในน้ำ หวังเข้าหาผลไม้ในสวนชาวบ้านกินแต่ไม่อาจรอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่  สุดท้ายถอยร่นกลับเข้าป่าตามเดิม”  โดยทาง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าเพื่อป้องกันช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และออกตรวจติดตามช้างป่าที่ออกไปหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้กลับคืนสู่ป่าเขาใหญ่

 

โดย เจ้าหน้าที่ฯ เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 6 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อนช้างนครนายก และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ และราษฎร ได้ออกลาดตระเวนติเตามช้างป่า เวลา 20.30 – 01.30 น. (19 ก.ค. 62) พบช้างป่า จำนวน 1 ตัว บริเวณท้องที่หมู่ที่ 3 (ทางเข้าน้ำตกสาริกา) ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ไม่มีพืชผลได้รับความเสียหาย เขตการจัดการที่ 6 ขญ.13 (นางรอง) จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบผลักดันช้างป่าให้เข้าพื้นที่อุทยานฯ

ที่มา : นายอร่าม ทัพหิรัญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Loading...
Loading...