มงคลกิตติ์ เสนอยกเลิกเพลงชาติไทยปัจจุบัน ที่แต่งในสมัยคณะราษฎร  เพราะ ไม่มีเนื้อหาพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เลย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดย เต้ มงคลกิตติ์ ได้เสนอยกเลิกเพลงชาติปัจจุบัน โดย “มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์” ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ เสนอที่ประชุมสภ โดยอยากจะขอให้ยกเลิกเพลงชาติฉบับปัจจุบัน เพราะ ไม่มีเนื้อหาพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เลย และ ให้ใช้เพลงความฝันอันสูงสุดแทนเพลงชาติไทยไปพลางก่อ

” ผมขอเสนอยกเลิกเพลงชาติไทยปัจจุบัน ที่แต่งในสมัยคณะราษฎร แล้วปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 


แล้วในช่วงที่ยังไม่มีเพลงชาติไทยปัจจุบัน ผมจึงขอเสนอให้ใช้เพลงความฝันอันสูงสุด ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 9 ไปพลางก่อน
ที่ทรงพระราชทานให้กับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อชาติ เพื่อเตือนสติไม่ให้ท้อถอยในการทำความดี  ” มงคลกิตติ์กล่าว

Loading...
Loading...