ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ไปต่อ!! หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ยกคำร้อง ไม่ขอยุบ “พรรคอนาคตใหม่”

วันที่ 21 มกราคม 2563 วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีที่ นายณฐพร โตประยูร ยื่นคำร้องให้ศาลฯ วินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ ขณะนี้การประชุมของคณะองค์ตุลาการ

Advertisements

วินิจฉัยว่า ไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ คดี “อิลลูมินาติ” เลยทำให้ พรรคอนาคตใหม่ ของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รอดการทุกยุบพรรคทันที่


สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

– 12.05 น. การที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ แสดงว่าข้อบังคับพรรคไม่มีเนื้อหาขัดกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Advertisements

– 12.08 น. หากภายหลังการจดแจ้งตั้งพรรคการเมืองแล้ว พรรคการเมืองกระทำการขัดกับการปกครองในระบอบปะรชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายทะเบียนพรรคการเมืองก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการใดๆ

– 12.09 น. ผู้ร้อง (นายณฐพร โตประยูร) ยื่นคำร้อง เนื้อหาเป็นการแสดงความห่วงใย

– 12.10 น. การพิจารณาว่าบุคคลใดใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ จะต้องปรกาฏข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอ ถึงขนาดที่วิญญูชนน่าจะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการล้มล้างการปกครองฯจริง ต้องกำลังดำเนินอยู่ และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุ แต่คดีนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอ

Advertisements

– 12.11 น. วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้อง ไม่ได้ใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างการปกครองฯ

– 12.11 น. สำหรับการกระทำของผู้ถูกร้อง (แกนนำพรรคอนาคตใหม่) จะผิดกฎหมายอาญาหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันในกระบวนการอื่นๆ

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ ในคดีที่ นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราว่า การกระทำของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

Advertisements

และกรรมการบริหารพรรค ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Loading...
Loading...