ทีมนักวิจัยจีน เริ่มทดสอบ ‘ยาที่มีฤทธิ์ต้านโควิด-19’ หากผ่านฉลุย พร้อมแบ่งปันข้อมูลแก่นานาชาติ เพื่อข้ามผ่านวิกฤต ไวรัสโควิด-19นี้ ไปด้วยกัน

จากกรณีที่ หนังสือพิมพ์ เซาธ์ไชนา มอร์นิง ได้รายงานว่า ทีมนักวิจัยของจีนได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิชาการ เนชันแนล ไซนซ์ รีวิว เมื่อวันที่ 3 มีนาคมนี้ ระบุว่า โคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นั้นได้วิวัฒนาการออกเป็น 2 ชนิด ทำให้มีอัตราการติดเชื้อแตกต่างกันและมีความสามารถในการกระจายตัวในสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป

ข้อสรุปดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์จีโนมหรือยีนทั้งหมดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์2019 รวมทั้งสิ้น 103 จีโนม ซึ่งทำให้สามารถบ่งชี้ถึงการเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมากถึง 149 จุดของสายพันธุกรรมทั้งหมด ทีมวิจัยพบว่า โคโรนาไวรัสชนิดแรก ซึ่งถูกตั้งชื่อว่าเป็นชนิดแอล (L type) สามารถแพร่ได้ทั่วไปมากกว่าอีกชนิดหนึ่ง

Advertisements

ซึ่งถูกตั้งชื่อว่าเป็น ชนิดเอส (s type) ซึ่งหมายความว่าชนิดแอลสามารถระบาดได้ง่ายกว่า ทีมวิจัยยังพบว่าชนิดแอลนั้นวิวัฒนาการขึ้นมาจากชนิดเอส โดยที่เชื้อชนิดแอลนั้นพบแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในอู่ฮั่นอยู่ก่อนหน้าวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา

ในรายงานระบุว่า พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีปฏิกิริยาต่อการแพร่ระบาดหลังจากที่มีการค้นพบการระบาดในปลายเดือนธันวาคมทำให้ปริมาณของไวรัสทั้งสองชนิดเปลี่ยนแปลงไป

Advertisements

โดยชี้ว่า มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดของทางการจีนด้วยการปิดเมือง ทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสชนิดแอลลดน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยอมรับว่า ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องต่อไป

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของจีนเปิดเผยว่าการทดลองทางคลินิกของยารายการต่างๆ ที่มีฤทธิ์เชิงบวกในการต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ดำเนินไปอย่างราบรื่น และ จีนพร้อมที่จะแบ่งปันผลลัพธ์กับนานาชาติ

Advertisements

คุณ เฉาปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ระบุว่าการทดลองใช้ยาโลพินาเวียร์ (Lopinavir) ซึ่งเป็นต้านเชื้อเอชไอวี (HIV) เสร็จสิ้นแล้ว และแพทย์ชาวจีนจะดำเนินการแบ่งปันผลการวิจัยแก่องค์การอนามัยโลก (WHO) และประชาคมนานาชาติโดยเร็วที่สุด หากสำเร็จ

Advertisements

“ส่วนการทดลองยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ทั้ง 2 ครั้ง ดำเนินไปได้ด้วยดี และทันทีที่เสร็จสิ้นการทดลอง เราก็ยินดีที่จะแบ่งปันข้อมูลกับประชาคมนานาชาติ อีกช่วยกัน ” คุณ เฉาปิน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นผู้นำโครงการทดลองยาเรมเดซิเวียร์กล่าว

( ทีมงาน HDTOR เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์จีนและทีมแพทย์ไทย เพื่อหยุดยั้งไวรัสโควิด-19 )

Loading...
Loading...