ผอ.โรงเรียรกรุงเทพคริสเตียนฯ ยอมรับ “อาจจะยุติ การใส่ชุดไปรเวทไปเรียน” หลังถูกติ ว่าไม่เหมาะสม

Advertisement
Loading...

เมื่อวานนี้ (9 ม.ค.62) นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยอมรับว่า หลังการหารือของสมาคมผู้ปกครองและครูบางส่วน ได้รับข้อคิดเห็นหลายประเด็นที่ต้องนำไปสอบถามกับกลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน เพราะจะต้องให้ได้คำตอบจากกทุกฝ่าย เนื่องจากเป็นการทำวิจัยคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านความเห็นส่วนใหญ่มาแล้ว แต่หากคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. เห็นว่า ต้องทบทวนก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม โดยจะทำหนังสือตอบกลับ สช.อีกครั้ง

 

 

โดยภายหลังให้นักเรียนใส่ชุดอย่างเสรีในช่วงแรกของสัปดาห์ พบว่านักเรียน และครูมีความสุข เพราะเด็กมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้น และพัฒนาการไปในทางสร้างสรรค์ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่า อาจเพราะสังคมไทยยังไปไม่มีความพร้อมในการที่จะยอมรับความเห็นต่างในสังคม

 

 “ ยุติก็คือยุติ ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร อย่างน้อยมันทำให้รู้ว่า สภาพสังคม ณ ชั่วโมงนี้ ความพร้อมของเรื่องการคิดเห็นต่าง แล้วจะเดินไปด้วยกันได้ อาจจะยังไปถึงตรงนั้นไม่ได้ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของโรงเรียนของคุณครูบาอาจารย์ต่อไปที่จะต้องสอนเด็ก รุ่นใหม่ ต้องสอนให้เห็นว่าคุณคิดต่างกันเนี่ย แต่คุณเดินไปพร้อมกันได้ คุณ Respect ซึ่งกันและกันได้ ณ ชั่วโมงนี้มันเหมือนยังไปไม่ถึงก็ต้องยอมรับ ”  นายศุภกิจกล่าว

Loading...