ส่อง แม่หญิงชาวไตย ที่น่ารักสดใส โดยฉลองปีใหม่ชาวไทยใหญ่ แต่ละคน ขาว-น่ารัก ระดับ 10

Advertisement
Loading...

วันนี้ทีมงาน HDTOR พาย้อนไปดูภาพความสวยของสาว ชาวไตยที่น่ารักสดใส ใน  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทใหญ่ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น นี้ ณ สนามกีฬากลาง หมู่บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ปีที่แล้วไปไม่ทัน สิ้นปี 62 ลองไปดู  ปักมุดไว้เลย

 

 

 

ชาวไทใหญ่เรียกตัวเองว่าไต อพยพจากเมียนมา เข้ามาตั้งรกรากกันมากพื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 13 ต.เทอดไทย ล่าสุดขณะนี้มีประชากรรวมกันกว่า 5,000 คนแล้ว โดยทั้งยังคงยึดมั่นในวิถีชีวิตก็มีประเพณีวัฒนธรรม ภาษาพูด อักษร ฯลฯ ที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ฟ้อนไตย ฟ้อนนก ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ เครื่องดนตรีโบราณ อาหารไตยโดยเฉพาะถั่วเน่า ข้าวแรมฟืนก็เป็นที่ขึ้นชื่อ ฯลฯ และทุกปีก็จะมีการจัดงานขึ้นเพื่ออนุรักษ์ให้ลูกหลานสืบไป รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก รวมถึงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วย

 

 

สำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณีปีใหม่ไตนั้น เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.450 สมัยอาณาจักรเมืองมาวของชาวไตเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ต่อมาปี 2098-2136 ถูกอาณาจักรอื่นรุกรานและครอบงำทำให้กระจัดกระจายไปอาศัยอยู่ตามประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน กระทั่งปี 2509 ชาวทุ่งมาวในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้ฟื้นฟูประเพณีปีใหม่ไตขึ้นอีกครั้งและขยายไปยังชาวไตที่อาศัยอยู่ตามจุดต่างๆ ดังกล่าว

โดยชาว ต.เทอดไทย ถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันปีใหม่ไทยใหญ่หรือปีใหม่ไต จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2538 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองกันเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน แล้วนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่ไทใหญ่ จากนั้นจะมีการเฉลิมฉลองและเที่ยวชมงานกัน ซึ่งจะมีทั้งชาวไตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ และชาวไตจากพื้นที่ต่างๆ ที่เดินทางไปร่วมกันอย่างคึกคักทุกปี

 

Loading...