แถลงการณ์สำนักพระราชวัง  เรื่อง สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จ ฯ ประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Advertisement
Loading...
-

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง  เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ค่ำวานนี้ (วันอังคาร ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรอท (ไข้) จากการติดเชื้อของพระวัตถิ (กระเพาะปัสสาวะอักเสบ)

คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลให้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติม และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

Loading...