มติครม. อนุมัติ “พล.อ.ประวิตร” ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ คุมผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล

Advertisement
Loading...
Loading...

วันที่ 17 เมษายน 2562  พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 74/2562 มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามที่ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน  2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง น.ส.สาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่าน :  พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562

ที่มาจาก workpointnews.com

Loading...
Loading...