เปิดเรื่องราว คุณมณี พยาบาลผู้สละชีวิตเพื่อหน้าที่ ก่อนตายบริจาคดวงตา ไว้ต่ออายุคนอื่น

Advertisement
Loading...

 

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ที่เมรุวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง ในเวลา 13.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ มณี ขอจ๋วนเตี๋ยว พยาบาลวิชาชีพ อายุ 59 ปี ถูกจัดขึ้นท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัย พร้อมส่งดวงวิญาญนางฟ้าชุดขาวขึ้นสู่สวรรค์ ภายหลังจากประสบอุบัติเหตุรถตู้พยาบาล ชนต้นไม้ไหล่ทางขณะเดินทางกลับจากรีเฟอร์ผู้ป่วย รพ.วชิระภูเก็ต เมื่อเช้าตรู่ของวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

 

คุณมณี  เป็นคนเข้มแข็ง ปวารณาตัวเองว่า แม้จะเกษียณราชการ ก็ยังคงมาช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะรักอาชีพพยาบาล ไม่เคยปริปากบ่น แต่เมื่อเหตุการณ์เดินทางมาถึงตรงนี้ ก็ยากที่จะทำใจ เช่นเดียวกับลูกทั้ง 2 คน ลูกชายคนโตอายุ 28 ปีประกอบอาชีพแล้ว และลูกสาวคนเล็กอายุ 23 ปี เพิ่งจบนิเทศศาสตร์

Advertisements
Advertisements

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึง..คุณมณี ขอจ่วนเตี๋ยว หรือ จี้พริ้ง ดิฉันโชติกา วงษ์ทองดี หนึ่งในน้องที่ทำงานที่โรงพยาบาลระนอง ขอนำประวัติและคำไว้อาลัย เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อทราบโดยสังเขป ดังนี้ คุณ มณี ขอจ่วนเตี๋ยว เป็นบุตรของ นายเม้ง และนางหงวน เพชรฉิม เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2502 สมรสกับ นายขวัญชัย ขอจ่วนเตี๋ยว มีบุตรด้วยกัน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีระนอง ระดับ มศ. 1-3 ปีพ.ศ. 2518 เข้าศึกษาผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ.2520 เข้าบรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และหลังจากนั้นได้ศึกษาต่อ เป็นพยาบาลเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จนถึงปัจจุบัน รวมอายุราชการ 40 ปี 1 เดือน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์-ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)-เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)จะเห็นได้ว่าจี้พริ้ง เป็นผู้รักในการศึกษา ใฝ่ในการแสวงหาความรู้ เมื่อ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมประวัติ ตามประวัติรับราชการท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์ของโรงพยาบาลระนองเป็นหลัก เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูงยิ่ง มี อัธยาศัย โอบอ้อมอารี รักหมู่คณะ รักพี่ รักน้อง รักผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐ ตลอดระยะเวลา อันยาวนานที่ท่านรับราชการอยู่นั้น ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ ในด้านครอบครัว ท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เป็นแม่ได้อย่างดียิ่ง เป็นคู่ชีวิตที่ หวานชื่นของสามี เป็นแม่ที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา ให้ความห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลา ทำให้ ครอบครัวของท่านมีความอบอุ่นและมีความสุขยิ่ง ด้วยอัธยาศัยที่ร่าเริง สนุกสนาน และมองโลกในแง่ดี ของท่าน ทำให้เป็นที่รักของเพื่อน พี่ น้อง ที่ทำงานเป็นอย่างมาก ดูได้จากความอาลัยที่ทุกคนส่งใจมาให้กับครอบครัว ขอจ่วนเตี๋ยว คำว่า "ทำไม่ได้" ไม่เคยหลุดออกมาจากปากของท่านผู้นี้ เพราะท่านเป็นผู้ที่สู้งาน ไม่เคยย่อท้อ ต่ออุปสรรคนานับประการที่เข้ามาตลอดระยะเวลาทำงานกว่า 40 ปี ทุกคนจะได้เห็นรอยยิ้ม ติดอยู่ที่ใบหน้าของจี้พริ้งคนนี้เสมอ การจากไปของ จี้พริ้ง ในครั้งนี้ สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับ สามี บุตร-ธิดา และญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง และมิใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ของครอบครัวจี้พริ้ง เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศอีกด้วย ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ชีวิตและความตายเป็นของคู่กัน ที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตาย ชีวิตของ สัตว์ทั้งมวล ถูกความเกิดและความแก่เบียดเบียน ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ครั้นถึงกาลกำหนดแล้ว ย่อมจะแตกทลายไป พระท่านจึงสอนสาธุชนให้เพียรสร้างความดีเป็นนิตย์ เพื่อความสงบสุขของชีวิตใน ปัจจุบัน เพื่อเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้า และเพื่อฝากเกียรติคุณชื่อเสียงวีรกรรมอันดีงามให้ปรากฏสืบไปชั่ว กาลนาน ดังที่จี้พริ้งได้สร้างคุณงามความดีไว้ แม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้ว ท่านยังบริจาคอวัยวะ คือ ดวงตา ผ่านทางน้องสาวของท่าน การบริจาคอวัยวะนั้นถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ช่วยต่อชีวิตให้คนได้อีกหลายคน เช่นการบริจาคดวงตาคู่นี้ ผู้ที่สามารถนำไปต่อชีวิตในการมองเห็นได้ถึง 6 คน นับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เหลือจะคณานับ กับการที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีที่ จี้พริ้ง ได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดชีวิต ตลอดถึงบุญกุศลที่ สามี บุตร-ธิดา และญาติมิตร ได้ร่วมจิตบำเพ็ญ ทักษิณานุประทานอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ จงเป็นผลปัจจัยหนุนส่งให้…จี้พริ้ง..ได้ไปสถิต เสวยอุดมสุข ในทิพยวิมานสุคติสถาน ในสัมปรายภพด้วยเทอญ ฯ

โพสต์โดย Chotika Wongtongdee บน 7 พฤศจิกายน 2017

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และรำลึกถึง..คุณมณี ขอจ่วนเตี๋ยว หรือ จี้พริ้ง ดิฉันโชติกา วงษ์ทองดี หนึ่งในน้องที่ทำงานที่โรงพยาบาลระนอง ขอนำประวัติและคำไว้อาลัย เรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อทราบโดยสังเขป ดังนี้

คุณ มณี ขอจ่วนเตี๋ยว เป็นบุตรของ นายเม้ง และนางหงวน เพชรฉิม
เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2502 สมรสกับ
นายขวัญชัย ขอจ่วนเตี๋ยว มีบุตรด้วยกัน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีระนอง ระดับ มศ. 1-3
ปีพ.ศ. 2518 เข้าศึกษาผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.สุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ.2520 เข้าบรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และหลังจากนั้นได้ศึกษาต่อ เป็นพยาบาลเทคนิค และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จนถึงปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่าจี้พริ้ง เป็นผู้รักในการศึกษา ใฝ่ในการแสวงหาความรู้ เมื่อ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว ท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมประวัติ ตามประวัติรับราชการท่าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตคำนึงถึงผลประโยชน์ของโรงพยาบาลระนองเป็นหลัก เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูงยิ่ง มี อัธยาศัย โอบอ้อมอารี รักหมู่คณะ รักพี่ รักน้อง รักผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐ ตลอดระยะเวลา อันยาวนานที่ท่านรับราชการอยู่นั้น ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ ในด้านครอบครัว ท่านปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เป็นแม่ได้อย่างดียิ่ง เป็นคู่ชีวิตที่ หวานชื่นของสามี เป็นแม่ที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา ให้ความห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลา ทำให้ ครอบครัวของท่านมีความอบอุ่นและมีความสุขยิ่ง ด้วยอัธยาศัยที่ร่าเริง สนุกสนาน และมองโลกในแง่ดี ของท่าน ทำให้เป็นที่รักของเพื่อน พี่ น้อง ที่ทำงานเป็นอย่างมาก ดูได้จากความอาลัยที่ทุกคนส่งใจมาให้กับครอบครัว ขอจ่วนเตี๋ยว คำว่า “ทำไม่ได้” ไม่เคยหลุดออกมาจากปากของท่านผู้นี้ เพราะท่านเป็นผู้ที่สู้งาน ไม่เคยย่อท้อ ต่ออุปสรรคนานับประการที่เข้ามาตลอดระยะเวลาทำงานกว่า 40 ปี ทุกคนจะได้เห็นรอยยิ้ม ติดอยู่ที่ใบหน้าของจี้พริ้งคนนี้เสมอ

การจากไปของ จี้พริ้ง ในครั้งนี้ สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับ สามี บุตร-ธิดา และญาติมิตรเป็นอย่างยิ่ง และมิใช่เป็นความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ของครอบครัวจี้พริ้ง เท่านั้น แต่นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทรงคุณค่าของประเทศอีกด้วย   ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ชีวิตและความตายเป็นของคู่กัน ที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตาย ชีวิตของ สัตว์ทั้งมวล ถูกความเกิดและความแก่เบียดเบียน ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ครั้นถึงกาลกำหนดแล้ว ย่อมจะแตกทลายไป

พระท่านจึงสอนสาธุชนให้เพียรสร้างความดีเป็นนิตย์ เพื่อความสงบสุขของชีวิตใน ปัจจุบัน เพื่อเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้า และเพื่อฝากเกียรติคุณชื่อเสียงวีรกรรมอันดีงามให้ปรากฏสืบไปชั่ว กาลนาน ดังที่จี้พริ้งได้สร้างคุณงามความดีไว้ แม้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้ว ท่านยังบริจาคอวัยวะ คือ ดวงตา ผ่านทางน้องสาวของท่าน การบริจาคอวัยวะนั้นถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ช่วยต่อชีวิตให้คนได้อีกหลายคน เช่นการบริจาคดวงตาคู่นี้ ผู้ที่สามารถนำไปต่อชีวิตในการมองเห็นได้ถึง 6 คน นับเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เหลือจะคณานับ กับการที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

 

ขอบพระคุณที่มาโดย เฟซบุ๊ก วิรัช อุ่ยเต็กเค่งระนอง นิวส์ทอม คณาทัต จันทร์ศิริChotika Wongtongdee

Loading...