เพจ God Of War ถามแรงส์!! ปารีณารู้ว่าถูกยึดที่คืน แต่ประเด็นคือ จะติดคุกเหมือนชาวบ้าน หรือเปล่า!! คือชาวบ้านจนๆ ติดคุกกันหมดยังไม่ทันได้แก้ตัว

วันที่ 6 ธันวาคม 2562  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้นำป้ายประกาศไปติดไว้ที่บริเวณหน้าเขาสนฟาร์มของนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยระบุว่า   พื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต

Advertisements

 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรือยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต และความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9  ฐาน เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด

ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”  เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่ 41-1-59 ไร่ และป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักรราช2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่ รวมจำนวนเนื้อที่ 46-1-40 ไร่ ตาม ปจว.ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธ.ค.2562 เวลา 17.00 น.  ยึดทรัพย์ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Advertisements

ตรวจยึดโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1(จอมบึง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

ล่าสุดเพจดังอย่าง God Of War V.5 ได้โพสต์ถามไปว่า สรุปแล้วที่ดินยึดอะมันต้องยึดอยู่แล้ว ประเด็นที่ทุกคนอย่างรู้คือผิด แล้วติดคุกเหมือนชาวบ้านเค้าหรือป่าว  ประเด็นหลักๆคือ ต้องติดคุกเหมือนชาวบ้านด้วย เพราะ ชาวบ้านทุกคนที่โดนคดีทวงคืนผืนป่า แทบ 100 % คือ ยังไม่ได้ทันได้แก้ตัวก็เข้าคุกกันหมด แต่นี้ มี ปารีณา จะไม่ติดคุกเลยหรือ

Advertisements

ที่ให้คืนมันคือที่ดิน สปก. ส่วนรุกป่าสงวนนะอีกกรณี แค่ยึดคืน แล้ว จบง่ายๆเหรอ มันยังไม่หมดนะ ยังมีที่เหลืออยู่อีกแยะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ โดยอารมณ์แบบ ” ขโมยของ เจ้าของจับได้แล้วเอาไปคืน ก็ไม่ต้องผิดอะไรอะ “

ดูตัวอย่างคนจนๆ ที่โดน  

เพราะถ้าเป็นชาวบ้านตาดำๆ ตอนนี้ต้องติดคุกแล้ว จะได้ประกันตัวไหมอีกเรื่องนึง

Loading...
Loading...