-

รมว.วัฒนธรรม ค้านหนังโป๊เสรี เผย อยากให้รักษาวัฒนธรรมอันดี มากกว่า “สิทธิเสรีภาพ”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ได้กล่าวว่า จากกรณีที่กลุ่มเจริญ Porn รวมทั้ง ไข่เน่า ดาวดัง onlyfans ได้เข้ายื่นหนังสือต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอยื่นเรื่องเสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ (พ.ศ…) ให้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรา 287

Advertisements

Advertisements

 ว่า ด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารเพื่อให้สามารถผลิตหนังโป๊ได้อย่างเสรีนั้น ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่ประเทศไทยจะเปิดกว้างและให้เสรีภาพกับเรื่องนี้ ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับสังคมไทยอย่างมาก

Advertisements

แต่หากมีการรับเรื่องไว้พิจารณาก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากจะต้องผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายอิทธิพล กล่าวว่า การเรียกร้องของกลุ่มดังกล่าว ถือเป็นการนำเสนอแนวคิดให้มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเปิดเสรีภาพสื่อทางเพศ และก็เป็นสิทธิที่ทำได้ และอาจจะมีกรณีตัวอย่างจากในต่างประเทศที่สามารถทำได้อย่างเสรี

Advertisements

แต่ในมุมของวธ. ก็ขอยืนยันว่า อยากให้มีการสงวนการรักษาวัฒนธรรมอันดีเอาไว้มากกว่าสิทธิเสรีภาพ เพราะปัจจุบันมีเพียงการจัดเรตติ้งที่ใช้เป็นตัวกำกับดูแล ดังนั้นสื่อที่ออกผ่านรูปแบบต่างๆ จึงไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้ว

ทำให้ผู้ผลิตเนื้อหาสามารถผลิตอะไรที่มีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมได้ ส่วนที่บอกว่าทำให้ดูเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ ยิ่งห้ามไม่ได้เนื่องจากยุคสมัยต่างกัน

Advertisements

ในอดีตมีข้อจำกัดเรื่องการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเข้าถึงยาก แต่ปัจจุบันระบบการสื่อสารพัฒนาไปไกลและอยู่ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้ว จึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่เด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะจะเข้าถึงได้ง่าย

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!