-

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ขอบคุณทุกคะแนน ที่ให้คณะก้าวหน้า หลังส่ง อบต.210 ทีม คว้าได้ถึง 38 เก้าอี้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สืบเนื่องจาก เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งสมาชิกและนายกในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

Advertisements

โดยทางด้านคณะก้าวหน้าที่มีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธาน นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการ และ น.ส. พรรณิการ์ วานิช แกนนำคณะก้าวหน้า ได้ส่งสมาชิกของคณะก้าวหน้าลงสมัครรับเลือก

Advertisements

คณะก้าวหน้า – Progressive Movement [ ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับ อบต.ก้าวหน้า ] ได้โพสต์ ว่า จากนี้ไปอีก 4 ปี ไม่มีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวใดๆ ในการทำงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน จะต้องมุ่งมั่นทำเต็มที่ เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับพี่น้องประชาชน ทำให้นโยบายที่เราหาเสียงไว้เกิดขึ้นจริงให้ได้  ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ขอบคุณทุกความไว้วางใจคณะก้าวหน้า

Advertisements

ประสบความสำเร็จมาแล้วกับการบริหารงานในระดับเทศบาล และจากนี้ไปจะเป็นการร่วมบริหารกับว่าที่นายก อบต. ทั้ง 38 อบต.ที่เราได้รับชัยชนะ

กับการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุด อยู่ในชีวิตประจำวันของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุด

Advertisements

อย่างระดับ อบต. เราจะมุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่ ไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผิดหวัง เปลี่ยนท้องถิ่นบ้านเรา เปลี่ยนประเทศไทยไปด้วยกัน

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!