-

วัน อยู่บำรุง เผย รายชื่อ 75 ส.ส เพื่อไทย!! …เตรียมพร้อมไปประกันตัว น้องๆ หากถูกจับกรณีชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย

Advertisements

รายงานสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม คณะราษฎร 63 โดยมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน ได้เข้าปิดพื้นที่ผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมสลายการชุมนุม มีทั้งจับแกนนำ แต่หลังจากการสลายการชุมนุมวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ยิ่งเหมือนเป็นการจุดชนวนให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน และ ประชาชน ออกมาชุมนุมกันเพิ่มขึ้นหลายเท่า

Advertisements

ล่าสุด วัน อยู่บำรุง ส.ส พรรคเพื่อไทย ได้ออกมาโพสต์ รายชื่อส.ส.พรรคเพื่อไทยที่พร้อมไปประกันตัวน้องๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่ถูกจับกรณีชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย เพื่อไทย คือประชาชน เรียนทุกท่านค่ะ ตามที่ทางพรรคจะขอให้ทุกท่านเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองจากสภา เพื่อใช้ประกันตัวเด็กที่โดนคดี

Advertisements

ท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือเด็กๆ ขอให้ช่วยลงชื่อด้วยค่ะ ทางพรรคจะประสานให้ค่ะ ท่านไม่ต้องไปที่สภาค่ะ

ลงชื่อกันด้วยนะค่ะ  โดยตอนนี้มีทั้งหมด 75 คนแล้ว

โดย มี  1.จักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เชียงใหม่)  2.จิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  3.วัน อยู่บำรุง ใจถึงพึ่งได้  4.ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ จากใจถึงใจ  5.สุชาติ ภิญโญ  6.จิรายุ   7.ชนก จันทาทอง 8. รังสรรค์ ลำพูน  9 สมบัติ ศรีสุรินทร์  10.สงวน พงษ์มณี  11.ทัศนีย์  12. ปิยวัฒน​ พันธ์​สา​ยเชื้อ​

Advertisements

13. ศรัณย์ ทิมสุวรรณ  14. สมหญิง บัวบุตร   15. สกุณา สาระนันท์  16. ชลน่าน ศรีแก้ว  17. กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  18. นิยม เวชกามา   19. กิตติ์ธัญญา   20. ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ  21.วิสิษฐ์ เชียงราย  22.นพพล​ เหลือง​ทอง​นารา​  23.จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์  24.จักรพรรดิ ไชยสาส์น  25.บุญแก้ว สมวงศ์  26. นิรมิต สุจารี  27. เทียบจุฑา ขาวขำ  28. เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์  29. ประเสริฐ บุญเรือง  30. วันนิวัติ สมบูรณ์  31.ดร.อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย  32. เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล  33.ไตรรงค์ ติธรรม  34.นิรันดร์​ นาเมืองรักษ์ร้อยเอ็ด  35.พรเทพ ประจวบ  36.ฉลาด ขามช่วง  37.ส.ส.ทายาท  38.ศราวุธ เพชรพนมพร  39.สิรินทร รามสูต

40.นพ ชีวานันท์  41.นายธีระ ไตรสรณกุล  42. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ  43.วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์(มีเอกสารแล้ว)  44.ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์

45.คุณากร ปรีชาชนะชัย 46.วันชัย เจริญนนทสิทธิ์  47.กิตติกร ลำปาง  48.ภาควัต ศรีสุรพล  49.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี(หนองบัวลำภู)  50. สรัสนันท์ อรรณนพพร  51.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย  52.อาภรณ์. สาราคำ  53.กฤษฎา ตันเทอดทิตย์  54.จิรทัศ ไกรเดชา  55. เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ  56.ผ่องศรี แซ่จึง

Advertisements

  57.กิตติ สมทรัพย์  58.พัฒนา สัพโส  59.ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ  60.จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  61.มุกดา  62มนตรี ตั้งเจริญถาวร  63.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล  64.มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์  65.ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์  66.นพคุณ รัฐผไท 67.พรเพ็ญ  68.มานะ 69.จุฑาพัตธน์  70.บุญรื่น  71.ศุภชัย นพขำ  72.อนุรักษ์ บุญศล  73.วิสาร เตชะธีราวัฒน์  74.สิงหภณ ดีนาง  75.สยาม หัตถสงเคราะห์

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!