-

นายกฯประยุทธ์ เผย ถ้าลาออก ครม.พ้นตำแหน่งทั้งคณะ แต่!! สว.ยังมีสิทธิโหวตเลือกนายกฯ คนใหม่ เหมือนเดิม

การเปิดรัฐสภาสมัยวิสามัญหาทางออกประเทศ วันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ โดยรัฐบาลเสนอ 3 หัวข้ออภิปราย ดั้งนี้ 1.ความเสี่ยงของการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ชุมนุม 2.การขวางและหยุดขบวนเสด็จ

Advertisements

ในวันที่ 14 ตุลาคม 63 3.การชุมนุมผิดกฎหมาย ทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวันนี้  26 ตุลาคม 2563 ถือเป็นวันแรกในการประชุม

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลุกขึ้นกล่าวชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกเรื่อง พยาพยามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด

Advertisements

และเร็วที่สุด ตนได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ศึกษาจากรัฐธรรมนูญแล้ว กรณีนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง คณะรัฐมนตรีจะพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ รัฐธรรมนูญมาตรา 167 (1) นายกรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ จะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่จากที่ประชุมของสภาฯ

Advertisements

ต้องมีมติเสียงกึ่งหนึ่ง ซึ่งต้องรวมทั้ง สส.และ สว.ด้วย ไม่ว่าจะพรรคข้างใดก็ตาม รวมกันแล้วก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็ต้องมี สว.ร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย

กรณียุบทั้งสภาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเหมือนกัน สมาชิก ส.ส.สิ้นสุดลง เพราะฉะนั้นตนไม่แน่ใจว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!