-

เตรียมปรับ ‘โกดังสเตเดียม’ เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับคัสเตอร์การระบาดโควิดรอบใหม่ ที่ ชุมชนคลองเตย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานที่โกดังสเตเดียม ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ตามที่ได้รับการประสานขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จากพื้นที่ชุมชนคลองเตย เพื่อวางแผนดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามโดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนใช้พื้นที่วัดสะพานเป็นโรงพยาบาลสนาม

Advertisements

ซึ่งขณะนี้รองรับได้ 100 เตียง และมอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขเร่งประเมินถึงความเหมาะสมของสถานที่อาคารโกดังสเตเดียม หากมีความเหมาะสม หน่วยงานพร้อมดำเนินการดังนี้ โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย หรือ กทท.

Advertisements

พร้อมสนับสนุนอาคารโกดังสเตเดียม เนื้อที่รวม 15 ไร่ มีพื้นที่ภายในอาคาร 4,200 ตารางเมตร กว้าง 35 เมตร ยาว 120 เมตร

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม จะเข้ามาดำเนินการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก การวางระบบให้สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยจำนวน 160 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแล

Advertisements

ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์และจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังวัดสะพานเพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่โรงพยาบาลสนามก่อนพิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อนดำเนินการโดยเร็ว และด่วนที่สุด

อ่านเพิ่มเติม ประเด็นคัสเตอร์การระบาดโควิดรอบใหม่ ที่ ชุมชนคลองเตย

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!