-

ด่วน!! คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ “ไทยพร้อมก้าวกระโดด” ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ แล้ว รองรับการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ “New Space Economy”

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ 13 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแล้ว

Advertisements

โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ การดำเนินกิจกรรมอวกาศระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับกฎกติกาสากล ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถการลงทุนด้านกิจการอวกาศของประเทศด้วย

Advertisements

ขอบคุณภาพจาก นายกเป็นคนตลก

ด้านนายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อมและรองรับการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ

Advertisements

หรือ New Space Economy สร้างมาตรฐานของกิจการอวกาศของไทย ตลอดจนดูเเลการประสานงานกับหน่วยงานอวกาศของต่างประเทศ ทำให้เกิดการลงทุน สร้างรายได้ และการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศ

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!