-

ครม.ปรับเปลี่ยนบิ๊กข้าราชการ!! ผู้ว่าฯปทุมธานี ขึ้นรองปลัด ผู้ว่าฯหมูป่า ย้ายมา เป็นผู้ว่าฯปทุมธานี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 สำหรับวาระการประชุม ครม.ที่น่าสนใจในวันนี้ กระทรวงแรงงานจะเสนอขยายหลักการ การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคม พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม จากเดิมมี 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด แล้วเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับเงินช่วยเหลือ หลังที่ศบค.มีการประกาศออกมา วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

Advertisements

นอกจากนี้จะมีการรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) รวมไปถึง เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

Advertisements

ทั้งนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุม ครม.วันนี้เตรียมพิจารณาโยกย้าย ข้าราชการะดับสูงของกระทรวงมหาดไทย แทน ตำแหน่งที่เกษียนราชการ ทั้งตำแหน่งปลัดกระทรวง รองปลัด อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคาดว่านายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ นายนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Advertisements

ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ มีการพิจารณาโยกย้ายผู้ตรวจราชการอีกหลายคนขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแทนตำแหน่งที่เกษียนราชการในปีนี้

Advertisements

โดยมีรายงานว่า อาจมีการพิจารณาให้นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยย้ายผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน

Advertisements

ต่อมา เวลา 10.50 น. ครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่มีความอาวุโสสูงสุด เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ แทนนายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงที่จะเกษียนอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้

และแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เข้ากระทรวงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งผู้ว่าฯหมูป่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแทน

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!