-

ชื่นชม ผู้ว่าฯ เลย ลุยดำนาช่วยชาวบ้าน เพื่อทดลองนวัตกรรมกันร้อน ฟื้นฟูไร่นาหลังน้ำป่าถล่ม

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 จากกรณีที่เป็นเรื่องราว นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทำทีมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมพี่น้องประชาชน กว่า 100 คน

Advertisements

ร่วมลงแขก ดำนา ของนายมาลีชาติ อินทร์ป่าน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 2 ไร่ โดยผู้ว่า ได้แบกหรือหามกล้าด้วยตัวเองประมาณข้างละ 5 มัดรวมกัน 10 มัด มาส่งให้กับทีมชาวบ้านที่มาร่วมลงแขกดำนา

โดยบรรยากาศของการดำนา ชาวบ้านได้ให้ผู้ว่าลองนวัตกรรมใหม่ของชาวบ้าน เพื่อป้องกันความร้อน จากดวงอาทิตย์ ที่ชาวบ้านคิดค้นมาได้หลายเดือนแล้ว โดยการเอาฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดกว้างประมาณ 50 เซนติเมตรและสูงประมาณ 150 เซนติเมตร

Advertisements

นั้นมาเป็นเสมือนร่มที่กางติดหลังไว้ตลอดเวลาในการดำนา เมื่อกำลังดำนาก้มลงไป แผ่นฟิวเจอบอร์ดนั้นก็ไปบังเหนือศรีษะและลำตัวพอดี ทำให้บังแสงแดดได้พอดี เป็นความคิดของชาวบ้านที่เห็นมาจาก ยูทูป และนำมาปรับปรุง

Advertisements

แม้ว่าอากาศจะร้อน แต่บรรยากาศการดำนานั้นก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง หัวหน้าส่วนราชการบางท่าน ดำนาไม่เป็น ดำไปดำมา ออกจากจุดดำนาไม่ได้เพราะโดนเพื่อนดำนา ล้อมไว้หมด บางท่านดำนาไป

Advertisements

ต้นกล้าก็โผล่ขึ้นมา ซึ่งการลงแขกดำนาครั้งนี้ เป็นการฟื้นฟูนาข้าวที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าที่ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านสูบ ม.5 และ 13 หนองดอกบัว และบ้านบุ่งเจริญกว่า 191 ครัวเรือน

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!