-

ประยุทธ์ เสนอไอเดีย ให้ชาวบ้านลดรายจ่าย ด้วยการให้ เลี้ยงไก่บ้านละ 2 ตัว เพื่อ ไว้กินไข่

วันนี้ 15 ธันวาคม 2564 ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Advertisements

โดยนายกฯ กล่าวทักทายประชาชนที่มาต้อนรับ ( เป็นภาษาอิสลาม) ว่า “อัสซะลามุอะลัยกุม ขอให้สันติเกิดขึ้นกับทุกคน”

โดยระหว่างลงพื้นที่ติดตามงานนั้น นายกฯ กล่าวว่า ต้องการให้เกษตรกรใช้ระบบ Agri-Map แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามพื้นที่เพาะปลูกว่าต้องปลูกอะไรบ้างในพื้นที่ หรือต้องปลูกพืชพันธุ์อะไรเสริม มากกว่าจะรอผลผลิตหรือรอรายได้ตามฤดูกาลอย่างเดียว

Advertisements

ปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเล็งเห็นคือปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้ครัวเรือน และปัญหาหนี้นอกระบบ ซี่งวันนี้เกิดกับคนทั้งประเทศ และยังแก้ไม่ได้ ทั้งนี้ ตราบใดที่ประชาชนมีรายได้น้อย มีลูกหลายคน และลูกก็อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ต้องมีการกู้ จึงต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอ

Advertisements

ตอนหนึ่งนายกฯ พูดอีกว่า “ทำอย่างไรจะลดรายจ่ายให้เขาได้ ไม่ต้องไปซื้อพืช ซื้อผัก ซื้อไก่ วันนี้ ถ้าทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่สัก 2 ตัว อย่าเพิ่งฆ่ามันก่อน ให้มันโต ให้มันไข่ก่อนนะ ค่อยๆ ดูแลตัวเองอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายจะน้อยลง ถ้าเราซื้อทุกอย่างเลยไม่ได้ เป็นไปตามที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ท่านรับสั่งไว้เรื่องความพอเพียง”

Advertisements

ยืนยันในฐานะนายกฯ ไม่เคยหยุดคิดตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกฯ ครั้งแรก สิ่งที่ต้องการคือทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข

ทำไม นึกถึงไก่ชากุเระ กว่าจะได้แดกไข่ฟองนึงรอนานชิหาย คงต้องใช้ชีวิตแบบฮามากุจิถึงจะอยู่รอด

Advertisements

Recent posts

Popular categories

Recent comments

error: Content is protected !!